FORMULARZ REKLAMACYJNY

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

[dane identyfikacyjne sprzedawcy]

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa produktu: …………………………………………………………………………………………………………..

Nr faktury: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………..

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………