WARSZTAT RYSUNKU/MALARSTWA

RYSUNEK/MALARSTWO dla dzieci i dorosłych – każdy poniedziałek g.17.30 i 18.35

Na zajęciach warsztatowych zdobyć można podstawowe umiejętności rysunkowo-malarskie: opanować podstawy dobrego rysunku, nauczyć się odpowiedniej kompozycji pracy, zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą światłocienia, przestrzeni i barw, a także (a może i przede wszystkim) odnaleźć osobiste sposoby wyrazu artystycznego oraz nauczyć się szczególnej obserwacji świata, który jest przedmiotem pracy.

Zajęcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych, niezależnie od poziomu wiedzy i zaawansowania ucznia. Ważnym elementem warsztatów jest indywidualne podejście do każdego uczestnika i realizacja jest osobistego pomysłu.

Prowadząca – mgr sztuk plastycznych MARTYNA DRAB – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (rocznik dyplomowy 2014). Dyplom realizowała i obroniła w Interdyscyplinarnej Pracowni Malarstwa pod kierownictwem Mariusza Kruka. Zajmuje się kolażem, asamblażem i szeroko pojętym malarstwem abstrakcyjnym. W 2015 roku założyła Pracownię Plastyczną MD w Wieleniu, gdzie prowadzi zajęcia z edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.